Porfolio Garitano

Ohiana Garitano/ HARIAN

El paisaje, al igual que la memoria, es una imagen subjetiva./ Memoriarekin gertatzen den antzera, paisaia ere, irudi subjetiboa da.

O.G.