Modulu Espezializatua: Argazkilaritzaren Historia

Modulu Espezializatua: Argazkilaritzaren Historia. Begiratzen ikastea.

ML/F/1984/91
Irakaslea: Ricky Dávila / Hiruhilekoa

Hiruhilean zehar argazkilaritzaren historiaz ikuspegi orokor bat barneratu nahi duten argazkilari eta ikasleentzat diseinatuta dago ikastaro hau.

Gure argazki-sentsibilitatea garatzeko, begiratzen ikasteko, ezinbestekoa da mende eta erdi luzea duen argazki-lengoaiaren oinarrizko jakintza lortzea. Hainbat ibilbide aztertuko dugu: Niepce, Gregory Crewdson, Cartier-Bresson, dokumentalismo garaikidea, Ansel Adams, Düsseldorf Eskola, Stieglitz, Robert Frank, La Bauhaus, Moriyama, etab… Hiru hilean zehar argazkilaritza arloko autorerik garrantzitsuenen joera nagusiak aztertuko ditugu, parte hartzaileek euren argazki-zaletasuna areagotzeko, eta ikusle diren aldetik, euren sentsibilitatea nahiz gaitasun kritikoa aberasteko.

PROGRAMA

1. Argazkiaren asmakuntza: lehenengo aitzindariak.
2. Paisajismoa eta arkitektura XIX. mendean, argazki dokumentalaren sorrera.
3. XIX. mendea eta argazki-erretratuaren zabaltzea.
4. Argazkilaritza: arte berria. Lehenengo urratsak.
5. Argazkilaritza eta gizartea 1945 arte: erreportajearen hasierak.
6. Bi gerren artean: argazkilaritza, arte eta modernismoa 1945 arte.
7. Argazkilaritza eta mass media: argazki-kazetaritza  XX. mendean
8. Dokumentalismoa y kontzeptua: argazkilaritza zuzena 1950 urteaz geroztik.
9. Irudi asmatua: argazkilaritza eta fikzioa XX. mendeko bigarren erdialdean.
10. Argazkilaritza garaikidearen egoera: baliabide berriak, lengoaia berriak.
11. Argazki-liburuaren historia.
12. Bisita Zarautzeko Photomuseumera.

PREZIOA ETA IRAUPENA

Hiruhileko ikastaroa. Astean klase 1.
36 ikastordu: 3 orduko 12 klase.
Ordutegia: 16,00etatik  19,00etara, edo  19,00etatik  22,00etara.
Taldeak: Gehienez, 12 lagun.
Prezioa: 450€ + 100€ matrikula.
(Ordainketa bakarrean eginez gero, ez da matrikularik ordainduko).

(Matrikulatuta dauden ikasleek asteburuko tailerrak egiteagatik ordaindu behar duten prezioa: 100 €)

medallas negras 111x111pdf136inscripción

M.Especializado: Hª de la Fotografía. Aprender a mirar.

ML/F/1984/91
Profesor Ricky Dávila / trimestral

El curso está orientado a fotógrafos y estudiantes que quieran adquirir una visión general de la historia de la fotografía a lo largo del trimestre.
Para desarrollar nuestra sensibilidad fotográfica, para aprender a mirar, es indispensable obtener un conocimiento básico del lenguaje fotográfico y de su más de siglo y medio de historia. De Niepce a Gregory Crewdson, de Cartier-Bresson al documentalismo contemporáneo, de Ansel Adams a la Escuela de Düsseldorf; Stieglitz, Robert Frank, La Bauhaus, Moriyama, etc…. A lo largo de tres meses analizaremos las principales tendencias y estudiaremos los trabajos de los principales fotógrafos del medio con el objeto de que los participantes multipliquen su afición por la fotografía y aumenten su sensibilidad y capacidad crítica como espectadores.

PROGRAMA

1. La invención de la fotografía: primeros visionarios.
2. Paisajismo y arquitectura en el XIX, los orígenes de la fotografía documental.
3. El siglo XIX y la eclosión del retrato fotográfico.
4. La fotografía como un nuevo arte: los primeros pasos.
5. Fotografía y sociedad hasta 1945: inicios del reportaje.
6. Entre dos guerras: fotografía, arte y modernismo hasta 1945
7. Fotografía y mass media: el fotoperiodismo en el s. XX.
8. Documentalismo y concepto: la fotografía directa después de 1950.
9. La imagen inventada: fotografía y ficción en la segunda mitad del s. XX.
10. Panorama de la fotografía contemporánea: nuevos medios, nuevos lenguajes.
11. Historia del fotolibro.
12. Visita al Photomuseum de Zarautz.

TARIFA Y DURACIÓN

Curso de tres meses de duración. 1 clase semanal.
36 horas lectivas: 12 clases de 3 horas
Horario: 16h a 19h ó 19h a 22h.
Grupos: máximo 12 personas.
Precio 450€ + 100€ de matrícula.
(pago único exento de matrícula).

(Precio de talleres de fin de semana para alumnos matriculados: 100.- €)

medallas negras 111x111pdf136inscripción

M.Especializado: Hª de la Fotografía. Aprender a mirar.

ML/F/1984/91
Profesor Ricky Dávila / trimestral

El curso está orientado a fotógrafos y estudiantes que quieran adquirir una visión general de la historia de la fotografía a lo largo del trimestre.
Para desarrollar nuestra sensibilidad fotográfica, para aprender a mirar, es indispensable obtener un conocimiento básico del lenguaje fotográfico y de su más de siglo y medio de historia. De Niepce a Gregory Crewdson, de Cartier-Bresson al documentalismo contemporáneo, de Ansel Adams a la Escuela de Düsseldorf; Stieglitz, Robert Frank, La Bauhaus, Moriyama, etc…. A lo largo de tres meses analizaremos las principales tendencias y estudiaremos los trabajos de los principales fotógrafos del medio con el objeto de que los participantes multipliquen su afición por la fotografía y aumenten su sensibilidad y capacidad crítica como espectadores.

PROGRAMA

1. La invención de la fotografía: primeros visionarios.
2. Paisajismo y arquitectura en el XIX, los orígenes de la fotografía documental.
3. El siglo XIX y la eclosión del retrato fotográfico.
4. La fotografía como un nuevo arte: los primeros pasos.
5. Fotografía y sociedad hasta 1945: inicios del reportaje.
6. Entre dos guerras: fotografía, arte y modernismo hasta 1945
7. Fotografía y mass media: el fotoperiodismo en el s. XX.
8. Documentalismo y concepto: la fotografía directa después de 1950.
9. La imagen inventada: fotografía y ficción en la segunda mitad del s. XX.
10. Panorama de la fotografía contemporánea: nuevos medios, nuevos lenguajes.
11. Historia del fotolibro.
12. Visita al Photomuseum de Zarautz.

TARIFA Y DURACIÓN

Curso de tres meses de duración. 1 clase semanal.
36 horas lectivas: 12 clases de 3 horas
Horario: 16h a 19h ó 19h a 22h.
Grupos: máximo 12 personas.
Precio 450€ + 100€ de matrícula.
(pago único exento de matrícula).

(Precio de talleres de fin de semana para alumnos matriculados: 100.- €)

medallas negras 111x111pdf136inscripción